COVID-19 INFORMATION

Update June 2020 | COVID-19 INFORMATION

We understand that the worldwide spread of the coronavirus raises a lot of concerns and questions. The virus affects us all in one way or another.

At present the delivery of DP&S products is not in jeopardy. Our organization has implemented precautionary measures to minimize any risks for our employees and for their surroundings, but also in order to guarantee our business continuity. As a result of the measures that have been taken by the Dutch Government we will keep the below mentioned precautions in place until the 1st of September 2020 at the least.

Below a summary of the measures taken:

 • There is a complete division of the production teams and their direct support departments.
 • There is no physical contact between the teams and departments.
 • Cleaning of all surfaces takes place between the shift changes.
 • There is a complete division of office departments by facilitating working from home.
 • All appointments at our premises have been cancelled.
 • Drivers, couriers and other distribution companies remain outside the company premises.
 • Where possible, an extra safety stock of raw materials has been maintained.
 • There is continuous contact with suppliers monitoring the situation so that additional. measures can be taken where necessary.

Be safe & take care of each other!

________________________________________

COVID-19 INFORMATIE

Wij begrijpen dat de wereldwijde verspreiding van het coronavirus vragen en zorgen bij u oproept. Het treft ons allen en gaat ons allen aan.

Op dit moment is de levering van DP&S producten niet in gevaar. Uit voorzorg voor onze medewerkers, hun naasten maar ook om onze bedrijfscontinuïteit te garanderen, hebben wij voor onze organisatie een aantal maatregelen genomen.

Deze maatregelen duren vooralsnog t/m 1 september 2020. Uiteraard volgen wij de adviezen van de GGD en RIVM nauwlettend op.

De maatregelen in het kort opgesomd:

 • Volledige opsplitsing van productieploegen en direct ondersteunende afdelingen.
 • Er is geen fysiek contact tussen productieploegen en tussen afdelingen onderling.
 • Tussen elke ploegen wissel in vindt er schoonmaak van oppervlakken plaats.
 • Er is sprake van een volledige opsplitsing van kantoorafdelingen door het faciliteren van thuiswerken.
 • Wij ontvangen geen bezoek.
 • Chauffeurs, koeriers en andere personen die distributie verzorgen blijven buiten de bedrijfspanden.
 • Er is waar mogelijk een extra veiligheidsvoorraad van grondstoffen opgebouwd.
 • Er is continu contact met onze toeleveranciers om zicht te houden op de situatie en waar nodig treffen wij extra maatregelen.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar, blijf gezond!

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Facebook
YouTube
LinkedIn
Instagram